Zakres funkcjonalny

Struktura

Platforma SaleCRM  umożliwia dostęp do funkcjonalności w roli Dystrybutora (Producenta),  Partnera lub Klienta.KARS CRM Map World

Każdy z tych graczy w systemie może definiować użytkowników oraz przydzielać im prawa dostępu.

Dystrybutor może przypisać do swojej sieci sprzedaży nazwę domeny.  W  domenie może prezentować swoim Partnerom i Klientom produkty i usługi za pomocą naszej platformy – sklepu internetowego.

KARS CRM Map EU-1

Produkty są prezentowane w sklepie Dystrybutora, który udostępnia je do sklepów Partnerów, ci z kolei mogą dokonywać zakupów od Dystrybutora i sprzedawać je Klientom lub udostępniać je bez zakupu za Zgodą Dystrybutora swoim Klientom.

KARS CRM 2014-10-27 o 17.03.51

 Każdy Partner zlokalizowany jest na mapie, którą udostępnia Dystrybutor. Każdy Partner posiada swój sklep internetowy z produktami i umożliwia zakupy produktów Klientom.

KARS CRM Shop litbox

KARS CRM 2014-10-27 o 17.06.54Klienci składają zamówienia do Partnera na produkty Dystrybutora. Platforma SaleCRM  zarządza zamówieniami i udostępnianiem produktów.

KARS CRM 2014-10-27 o 17.08.13