Nowe demo KARS CRM – system wspomagania dystrybucji produktów lokalnych

banner

Od listopada 2014 udostępniliśmy nowe domo systemu wspomagania dystrybucji produktów i  żywności od lokalnych producentów.

Podstawowe funkcjonalności systemu:

 • rejestrowanie producentów żywności lokalnej wraz z ich szczegółową ofertą handlową;
 • przyjmowanie zamówień na oferowane produkty;
 • przechowywanie zamówień w systemie
 • prowadzenie magazynów i punków odbioru przez partnerów systemu
 • podstawowe zarządzanie logistyką dostaw produktów;
 • tworzenie lokalnych magazynów wirtualnych
 • zarządzanie magazynami z zachowaniem  informacji o źródle pochodzenia produktów i ich cechach
 • traceability – czyli określenie pochodzenia danego produktu na każdym etapie od producenta do konsumenta
 • sprzedaż produktów z uwzględnieniem wymogów dotyczących POS i kas fiskalnych
 • rozliczenia z producentami, dostawcami, partnerami
 • naliczanie prowizji
 • analizy statystyczne sprzedaży i dostaw
 • udostępnienie parterom możliwości utworzenia sklepu internetowego

System KARS CRM zabezpiecza potrzeby funkcjonowania regionalnego systemu sprzedaży
produktów lokalnych i daje możliwość grupowania dostawców w grupy producentów lokalnych dając im nowoczesne narzędzia sprzedaży w Internecie.

http://www.demo.karscrm.com

demo-kars-crm-food